tennis en padel @TCK, méér dan sporten alleen !!   Ontdek het hier ...

Gastronomisch Indoor Koksijde

Doe mee aan de 11de editie van het Gastronomisch Indoor Dubbeltornooi Koksijde.
Er wordt getennist tijdens het weekend:
- vrijdagavond (21u30),
- zaterdag vanaf 13u30 (namiddag + avond)
- zondag vanaf 9u30 (voor- en namiddag).
Iedereen die aangesloten is bij Tennis Vlaanderen kan deelnemen (zowel TCK-leden als leden van andere clubs).

Nuttige data:

 • Eerste speeldag: vrijdag 22 sept 2023
 • Laatste speeldag: zondag 24 maart 2024
 • Prijsuitreiking en receptie: vrijdag 29 maart 2024 om 20u

Tips om te onthouden:

 • Contacteer je tegenspelers om wedstrijden te plannen.
 • Boek pas je terrein NA akkoord van de tegenspelers (doe GEEN dubbele boeking).
 • Een geplande wedstrijd = spelen !!! ... (desnoods met vervanging).
 • Speel 50% van je wedstrijden vóór de kerstvakantie.
 • Noteer de score op het scoreblad direct na het beëindigen van de wedstrijd!
 • Noteer de naam én het dubbelklassement van de vervanger op het scoreblad!

 

Inschrijving voor TCK-leden gaat open op zaterdag 12 aug.
Niet-TCK-leden kunnen inschrijven vanaf maandag 14 aug.

Reglement

Inschrijvingen

 • De competitie wordt gespeeld met de dubbelklassementen en is voorbehouden voor leden van Tennis Vlaanderen (TCK-leden en leden van andere clubs) geboren in 2008 of vroeger 
 • Reeksen:
       Dubbel Dames 15p - 45p
       Dubbel Heren 10p (vanaf 60 jaar)
       Dubbel Heren 15p - 45p
       Dubbel Gemengd 15p - 45p - 90p
 • De reeksen worden samengesteld met de ploegen die hun inschrijving hebben bevestigd door betaling vóór vrijdag 8 september 2023. Laattijdig betalen kan dus uitsluiting tot gevolg hebben.
 • Het inschrijvingsgeld bedraagt per persoon 50 EUR (TCK-leden) of 60 EUR (spelers van een andere club) en mag gestort worden op de TCK-rekening BE88 0016 9881 3641.
 • Er kan ingeschreven worden in slechts 1 reeks.  Mogelijkheid tot inschrijven in een 2de reeks is afhankelijk van beschikbaarheid en zal later gecommuniceerd worden.
 • Reeksen kunnen geschrapt of samengevoegd worden naargelang het aantal inschrijvingen.
 • Bij inschrijving aanvaardt elke deelnemer dat zijn contactgegevens gedeeld worden met de andere deelnemers.
 • Inschrijven kan enkel via de website.

Planning

 • De ploegen dienen hun wedstrijden op deze webpagina ONLINE te plannen, en dit in onderling overleg.
 • Dit kan op de PC van de club zelf, of van thuis uit (niet op tablet).
  Bij aanvang van het tornooi verschijnt de link naar de online-programmatie en ontvangt elke speler de inloggegevens.
 • Eenmaal een wedstrijd werd geboekt op de planning zijn aanpassingen NIET meer mogelijk, tenzij de nieuwe datum vroeger valt dan de reeds geplande datum én mits akkoord van de tegenspelers én van de GIK-werkgroep.
 • Naast de planning kun je ook alle contactgegevens terugvinden van de spelers en reservespelers, kun je de rangschikking raadplegen en kun je je gespeelde wedstrijden (incl uitslag) filteren en opvragen.
 • Vanaf 23/02/2024 kan de werkgroep de op dat moment nog niet geplande wedstrijden zelf plannen (mits maximaal rekening te houden met de beschikbaarheid van de ploegen).
 • Er kan enkel geboekt worden in een tijdslot van 8 weken, dat volgt op het moment van de boeking.

Wedstrijden

 • Elke wedstrijd moet gespeeld worden op de terreinen van TC Koksijde.
 • Ploegen die niet kunnen aantreden 15 min. na het geplande aanvangsuur kunnen een W.O. veroorzaken.
 • Tevens moet men melden wanneer er met vervanging wordt gespeeld en bij aankomst in de club de naam + dubbelklassement noteren op het scoreblad.
 • Er wordt gespeeld in poules naar 2 winnende sets volgens de reglementen van Tennis Vlaanderen.
 • Bij gelijke stand (1-1) wordt de beslissende derde set vervangen door een tiebreak naar 10 punten met 2 punten verschil.  Na de wedstrijd noteren de spelers zelf de winnaar en de uitslag op het planningsschema.
 • Een ploeg die een WO veroorzaakt verliest de wedstrijd met tweemaal 6-0.
 • Bij een opgave wordt de score aangepast in voordeel van de tegenpartij tot een score van 2 winnende sets van de tegenpartij.
 • Alle resultaten van ploegen die 3 WO's of FF's veroorzaken worden "geneutraliseerd", waardoor de ploeg uit de rangschikking wordt geëlimineerd.  Indien er nog wedstrijden gespeeld worden, dan worden deze aanzien als 'vrij spel'.
 • Alle wedstrijden worden gespeeld tijdens de voorziene periode op de terreinen van TC Koksijde op vrijdagavond (3 terreinen om 21u30), zaterdag (2 terreinen om 13u30 en 15u / 4 terreinen om 16u30, 18u, 19u30) en zondag (1 terrein vanaf 9u30 tot 13u30 en 4 terreinen om 13u30, 15u en 16u30) (op bepaalde dagen kan van de hierboven vermelde regeling worden afgeweken).
 • Per reeks wordt er gespeeld in poules van max. 11 ploegen.  Als ploeg heb je minstens recht op 10 speelmomenten van anderhalf uur.  Kleinere poules die geen 10 wedstrijden genereren, krijgen een aantal vrije speelbeurten van anderhalf uur, zodat iedere deelnemende ploeg minstens 10 speelmomenten bekomt.
 • Vrije beurten kunnen tot 1 week na de laatste speeldag opgenomen worden.

Rangschikking

 • De rangschikking wordt opgemaakt volgens  1) gewonnen wedstrijden  2) gespeelde wedstrijden  3) saldo gewonnen-verloren sets  4) saldo gewonnen-verloren games  5) de onderlinge ontmoeting(en).

Vervangingen

 • In geval van ziekte, kwetsuur of andere dringende reden mag een speler met een vervanger spelen.
 • Bij de vervanger geldt het dubbelklassement op het moment van de vervanging.
 • De vervanger mag met haar/zijn dubbelklassement op het ogenblik van de vervanging niet méér punten hebben dan het dubbelklassement bij de inschrijving van de speler die zij/hij vervangt, hierbij worden 3 of 5 punten gelijkgesteld.
 • Per wedstrijd is slechts één vervanging toegestaan per ploeg.
 • De spelers van een ploeg die aanvangen in september mogen ondanks stijging van klassement hun wedstrijden verder spelen met hun vaste partner.
 • Men mag zich niet laten vervangen door een speler die (in een andere ploeg) in dezelfde reeks speelt.

Allerlei

 • Noch de organisatie noch de eigenaars van het complex noch de uitbaters zijn verantwoordelijk voor ongevallen voor, gedurende of na de wedstrijden of tijdens verplaatsing naar of terug van de wedstrijden.
 • Ploegen die meer dan één W.O. veroorzaken, verliezen hun voorrang bij inschrijving voor de volgende competitie.
 • Bij betwistingen is alleen de organisatie bevoegd om te beslissen.
 • Op onsportief gedrag t.o.v. tegenstrevers of organisatie kan uitsluiting volgen.
 • Niet opgehaalde  prijzen kunnen tot 1 maand na de prijsuitreiking in het clubhuis opgehaald worden.
 • Iedere deelnemer geeft toelating om zijn/haar contactgegevens te publiceren op de GIK planning, dewelke opgevraagd kan worden door alle deelnemers binnen de GIK.  Dit is noodzakelijk om onderling contact te leggen.  Wijzigingen van contactgegevens dienen te worden verzonden naar gik@tckoksijde.be.